zalo trang web chát hay mới được đưa ra cộng đồng

Có một trang web hay mới được đưa ra cộng đồng mạng đấy chính là trang web zalo các bạn hãy tải về và chơi thử nhé hy lắm đấy các bạn ạ

>> Click hare ngay các bạn sẽ được biết thêm nhiều điều về sơn nhà trọn thời gian hiện nay

Nhưng vố Đàng mà zalo chí thích Đảng theo tình cồm thỉ chưa đù. zalo Cbn phải Kiêu Đảng nữa, hiểu lỷ tuỉmg và tồn chi mục đích của Đảng.Làm thế nào hiểu được, hả anh Sáu?Sáu Trung buông tồi, móc trong túi ra một sắp giây đánh máy vầ đua cho tồi: n Bây gỉừ em đọc tài liệu này. Đảy ỉà Điều ỉệ của Đảng Cộng sản Đông Dưong. Điều lệ sẽ cho em biết JÒ tốn chỉ, mục dích và nhũng nguyên tắc tể chức còi Đàng- Em cứ đọc di, có chồ nào không hiểu, đánh dâu, đến hỏi anh giãi nghĩa cho.TSÌ mùng rĩr nhận lạy sấp giây đánh máy trên tay Sáu Trung:Cám an anh Sáu nhiều lắm! Em sẽ đọc kỹ điều ỉệ Đảng, chỗ nào không hiểu em sê hòi anh để được anh giảng giải.Nhung em phải giữ kín đùng để nguòi khác biết nghen!Tôi dũa tay Sáu Trung, cẩm điều lệ Đảng trở về nhà. Tôi muốn đến chiếc đêu đẩu ò bên bàn đọc, nhung sợ anh em biết đành đem cất vào tái vải đi ngủ. Kỳ thực tôi đâu cố ngủ được. Tôi cá nghĩ mải đến tài liệu mà Sáu Trung trân trọng gọi là Điểu lệ Đảng1 Ngay như chữ đỉểu lệ, tôi cũng không hiểu là

zalo

11Và trong tài liệu cổ ĐỈúểu ung dung zalo chỗ khác, chắc chắn vói trình độ ung dung zalo tôi, tôi không thể nào hiểu đưọc. Đuọc rổiỉ Tổỉ sẽ hòi Sáu Trung. Nhưng hòi vào ìúc nào kia chớ? Sáu Trung bảo tôi giữ kín tài liệu kia mà! Tạí sao ky vậy! Tạí gao một Đảng đang lãnh đạo tthArt dân (tánh Tầy mfc phải giữ bí một? Có lẽ đây là đỉểti thắc ntắc lóti của tôi, Đảng khồng BỢ Tây, dám đối đẩu vói Tây hÍí trong tíiy chua cố bộ đội như nám 1940 mà cbn BỢ ai nõa? Sáu Trung nổỉ giải tán Đảng đế đôàn kết toàn dân kháng chiến, có dúng không? Và Bác Hổ là aí mh dám tuyên bố giải tán Dảng? Chắc Bác phải là ngubí có ơaí quyền và uy tín lón lắm! Anh Hiểng ở ngoài Bắc vào có nối vớí tỗí vể Bác Hổ nhung đâu ly giai duực những điều Sáu Trung nếu ra.

zalo

Tôi ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy chú zalo app Tây. Tỗí và chú bổ trí trận địa đánh nhau. zalo app Chú một cây cột, tối một cày cột. Tôi bí chú bắn nhỉểu phát súng cao su rổi mà chua bản ỉại đuọc. Giây cao su đứt hoài. Tôi bò súng cao su, ỉần trong bống tỏi ỉấy đuọc cái rể ỡúc tép. Tôi mb tói cây cột chỗ chú núp và bất thẩn úp rổ lên ngubi chú. Chú nằm gọn trong chiếc rổ. Tôí la lên.Vậy là chú bị bắt rồi nghenỉ Chú chịu thua chua?Tao đâu có thua! Mày coi nề! Tao ra khồi rổ đây nghen!0! Nhưng chú lọt ra khỏi rổ từ lúc nào mà bị Tây bắt dẫn đi kìa! Tôi chạy theo níu chú lại.Chú Tây! Chú b lại choi vói cháu nữa đi!Thằng lính áp giải chú Tây đá giầy đinh vào đít tôi. Tôi đá lại nó, đánh nhau với nó va nắm tay nó cắn thật mạnh. Nhung nó không la mà ngửa cổ lên trbi cuữi.Được rồi! Cho mày cắn tao đi rồi chú mày sẽ biết tay tao. Tao sẽ hành hạ chú mày, sẽ ăn tim gan của chú mày cho đến lúc chú mày chỉ con một bộ xuong khô. Nào! Có buông tay tao ra không.

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment