Công bố bốn năm mới với Canterbury trị giá 2.500.000 $

Sự phát triển cảnh quan tuyệt đẹp kết thúc nắp thùng xe bán tải  nỗi sợ hãi Mbye sẽ đi bộ từ các Bulldogs sau khi được đầu tư theo đuổi bởi ít nhất ba câu lạc bộ NRL nắp thùng xe bán tải  đối thủ.Mười một năm trước, Bulldogs mất một tương lai Immortal khi Johnathan Thurston rời câu lạc bộ tham gia các Cowboys.Bây...