Đến cơ quan ngoại vụ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô

Lan lặng im nghe Phong nói, cô thấy Phong đã nói đúng. Trong hoàn cảnh hiện nay của hai ngưòi, không còn cách nào khác.

Cô áp sát vào ngưòi anh, ngửa mặt đắm đuối nhìn anh giọng thì thàm run rẩy:Ồi, anh! Em sọ. nhưng giá bảo hiểm ô tô thôi giá bảo hiểm ô tô . tùy phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô anh!Phong cúi xuống. Hai cặp môi dính chặt vào nhau như muốn truyền cho nhau tất cả niềm tin và hy vọng. 16Gau mấy ngày mưa tàm tã, hôm nay tròi bắt dầu hửng nắng. Ản com xong, ông Nam xếp dồ nghồ vào hòm, buộc vào sau xe đạp định đi ra đàu đường ỏ trước cổng truòng Nhân Hòa. Bỗng từ ngoài đừòng có tiếng gọi rất to:Ông Phan Hữu Nam có thư này!Ông Nam vội tựa xe dồ nghề của mình vào tuòng. Ông mua bảo hiểm ô tô phải ký nhận cho tôi mói mua bảo hiểm ô tô đưọc. Đây là loại thư dặc biệt ông ạ! – Ồng cụ đưa thu thận trọng chấm nưỏc bọt vào đầu ngón tay lật tùng trang trong. Ông Nam phân vân hòi:Sao lại thu của co quan nhi?vui tính nháy nhay mát vùa cưòi vìia nói – biết dâu ỏng trúng số độc. Bà Lệ Chi dang cho con lọn ăn tù dưỏi bốp cũng vùa chạy lỏn vìia hỏi:Thu của ai dấy thày nó? Thư của bác Hồng. Cùa co quan ngoại vụ nào chẳng biết gửi cho mình.

Không hiổtì chuyện lành hay dũ dây.

Ồng xé phong bì. Bcn trong chi vỏn vẹn có một tấm giấy mòi, dóng dấu co quan, hẹn tám giò sáng mai đến co quan dế trao dổi một vài.

Việc gì nhi?Ồng Nam lo lắng dưa mắt hòi vọ. Bà Lệ Chi dúng lặng suy nghĩ, dỏi mắt dcn duợm buồn của bà lóe sáng bà quay sang nói vỏi chồng:Em chác chuyện bác.

Có lẽ họ gặp dể trách móc dấy thỏi. Chi có thế mói liên quan đến cơ quan ngoại vụ.

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment