các ngành công nghiệp sử dụng máy nén khí trục vít quay

Các ngành công nghiệp sau đây nói đến việc sử dụng máy nén khí trục vít quay. 1. Đường sắt Máy nén khí trục vít quay cung cấp công nghệ thú vị cho đường sắt. Máy nén trục vít quay đặc biệt hữu ích cho các hệ thống phanh không khí tàu hỏa và tàu điện ngầm, cần các vít quay ổn định, trực tiếp và đáng tin cậy...

Đưa ra quyết định về tiết kiệm năng lượng trong các Hệ thống Khí nén sử dụng Trí thông minh và AI

mô tả dự án I. Sự xuất sắc khoa học Hệ thống khí nén là tốn kém và không hiệu quả. Ít hơn một trong mười đơn vị năng lượng trở thành không khí nén hữu ích. Máy nén thường hoàn toàn ngay cả khi không (tất cả) cần thiết. Nghiên cứu sẽ giảm thiểu việc sử dụng năng lượng của máy nén dựa trên các điều...