Chắn vạn văn Tải chắn vạn văn cho điện thoại iphoneCaracas, ngày 27 tháng 3 năm 2016 – Chính phủ của Mauricio Macri đã bước để bỏ liên kết các nhà Argentina của tín hiệu Telesur Multistate, các kênh tin tức đưa ra vào năm 2005 bởi Commander Hugo Chavez.

Quyết định rời khỏi mới CA truyền hình phía Nam của công ty đã được thực hiện bởi Bộ trưởng Bộ Truyền thông và nội dung công khai, Hernán Lombardi, và Bộ trưởng Giao thông công cộng,Jorge Grecco .

Chắn vạn văn

chanvanvan.org

Argentina đã có cho đến khi đó 16% số cổ phần của tích hợp bởi các chính phủ Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Uruguay và Argentina công ty.

Chắn vạn văn Tải chắn vạn văn cho điện thoại cảm ứng Chắn vạn vănNó không còn phát hành ngoài việc hòa nhập bắt buộc trong lưới của tất cả các nhà khai thác cáp trong nước, vốn đã được quy định trong tháng 9 năm 2010 của Cơ quan liên bang giải thể Dịch vụ Truyền thông nghe nhìn (AFSCA).

Telesur sẽ ngừng phát sóng tại Đài Truyền hình kỹ thuật số mở, hệ thống truyền hình được tạo ra bởi chính phủ của Kirchner và đạt hơn 80% dân số. “Đất nước chúng tôi không can thiệp vào nội dung của các tín hiệu hoặc quản lý. Việc xác định này là phù hợp với những gì chúng tôi đã đề nghị các phương tiện truyền thông công cộng về đa nguyên và thắt lưng buộc bụng “, Bộ trưởng Lombardi nói.