ai la trieu phu một trò chơi mới được ra mắt

một trò chơi ai la trieu phu mới được ra mắt bởi một người bắt trắc theo chương trình ai la trieu phu game này rất hay các bạn nhớ tải về điện thoại di động  nhé

Không! Thả chú Tây ai la trieu phu  của tao ra ngay!Tôi cắn mạnh tay thằng lính ai la trieu phu  áp giải. Thằng lính lôi tôi đi. Nó lôi tôi và chú Tây dến bb một cái hố sâu thăm thẳm. Nó giăng tôi ra và xô chú Tây xuấng hố. Tôi la lên:Mày giết chú tao thì tao giết mầy! Tao giết mày… Có ngưbi đến lắc mạnh tôi Tôi mớ măt ra. Bác Quý diíug truóc mặt. Bác họỉrTẩn! Sao bừa nay em ngủ nghiên răng và mớ nhiều quá vậy?Tôi nhắm mắt lại ngủ nữa. Giấc mơ làm tôi mệt nhoài Tôi ngủ luôn một giác đến sáng và dậy trễ hon anh em. §1! Quý đến bên tôi:Sáu Trung cho Ngữ đến kêu em nhưng thây em ngủ ngon quá, qua chưa kêu.Có việc gì vậy bác Hài?Chuẩn bị đi tiếp sức cho các anh em binh sĩ khải nghĩa b bót Giồng Riềng. Nghe nói cũng ngon ăn như bót Phong Đi!nVậy hả bác? 1 Tôi lật đật ngổi dậy, hỏi: – Bao nhiêu người di?

ai la trieu phu

Bác Quý nói, bất mãn:Ba tiểu đội: tu dien anh viet một, hai, ba còn bốn ở lại. Chỉ có tu dien anh viet một mình em dược đi thôi Mình đến Sáu Trung xin đi quá tròi mà thằng chả không cho. Chẳng hiểu sao mà đi đâu thằng chả cũng đem em theo hết vậy.Chắc do tôi với anh Sáu đã biết nhau lâu.Vậy chớ tao không quen với ổng lâu à! Hồi ở mặt trận bến bắc Cần Thơ, không có cây mưòi hai ly bảy của tao tiếp tay thì ba thằng Tây ở duói tàu bắn lên làm thịt ổng rồi!Chồng nào đi, hả bác?Ai biết được. Mầy lên hỏi ổng chớ… Ờ! Ông biểu mày án com sáng xong thi lên ngay ban chỉ huy trung đội.Tôi dậy ngay, ăn com,

Tồi chào bác Quý lên ban co tuong chỉ huy trung đội. Bác Quý buổn, co tuong vẫn còn tức việc bác không được chọn đi tiếp ứng các binh sĩ khỏi nghĩa ở bót Giổng Riềng. Tôi đến chào bác, bác nói: 1 Phải lấy cho áxxợc cái bót Gíổng Riềng, nghe mầy! Lấy không được thì đìmg vể đây nữa, nghen!Một mình tôi thi lây làm Bao đưực bót Giồng Riềng hả bác Hai?Cả mày vói Sáu Trug nữa.Cũng không lạy đưực. Phải có nhiều ngubi, nhút là các binh sĩ khởi nghĩa.Thôi đi đi kẻo trễ!

Nguồn: http://giasonnhatrongoi.com/

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment